جمله عاشقانه

جمله عاشقانه سال 2009:

 

در پاسخ به درخواست خانم نرگس مبنی بر اینکه جملات عاشقانه من به ایشان تکراری شده، جمله عاشقانه زیر ابداع گردید:

 

عزیزم از تو ممنونم که اینقدر مهربانی که با وجود همه ایرادات باز هم من میسازی و شکایت نمیکنی، امیدوارم همینطور ادامه بدی چون قرار نیست که من عوض بشم.

 

-امیر