به چیزی بیشتر از عشق نیاز است (قسمت دوم از چهار)
چه چیز باعث دوام یک رابطه عاشقانه است؟ اهمیت گوش دادن به یکدیگر، همکاری، و انعطاف پذیری

نویسنده: پپر شوارتزسئوال: همسرم همیشه به حرفهایم گوش میدهد.

-18% از زوجهای ناموفق به این سئوال جواب مثبت دادند.
-83% از زوجهای موفق به این سئوال جواب مثبت دادند.

سئوال: همسرم احساس مرا درک نمیکند

-79% از زوجهای ناموفق به این سئوال جواب مثبت دادند.
-13% از زوجهای موفق به این سئوال جواب مثبت دادند.

اگر دلتان میخواهد که همیشه در احساس تنهایی کنید، با کسی باشید که اصلا نمیداند شما چه حالی دارید. از آن بدتر وقتی است که همسرتان میداند چه مشکلی دارید، اما بنظرش مشکل موجود اصلا مسئله مهمی نیست. شما و همسرتان میتوانید انسانهای بسیار متفاوتی باشید. اگر همسر شما احساس شما و طرز نگاه شما به زندگی را درک کند، آن وقت آن تفاوتها مهم نخواهند بود.

خانم روث که 31 سال پیش با آقای الکس ازدواج کرده این مسئله را اینطور بازگو میکند:

"وقتی ما ازدواج میکردیم هیچ کس فکر نمیکرد ازدواج ما دوام داشته باشد. الکس از طبقه کارگر و مسیحی است در حالیکه من یهودی هستم.  چیزی که آنها نمیدانستند و عاملی که باعث دوام ازدواج و عشق ما بود این حقیقت است که الکس همیشه آماده شنیدن حرفهای من است، او واقعا گوش میکند (حواسش را به من میدهد). همیشه احساس مرا درک میکند و با من دراحساسم شریک میشود. باور کنید همین امر بظاهر ساده بسیاری از مشکلات را حل میکند"


سئوال: تعادل خوبی بین اوقات فراقتی که ما با هم و جدا از هم وقت صرف میکنیم وجود دارد. 

-17% از زوجهای ناموفق به این سئوال جواب مثبت دادند.
-71% از زوجهای موفق به این سئوال جواب مثبت دادند.

سئوال: برای ما پیدا کردن که کاری که با هم انجام دهیم و هر دو لذت ببریم بسیار ساده است.

-28% از زوجهای ناموفق به این سئوال جواب مثبت دادند.
-86% از زوجهای موفق به این سئوال جواب مثبت دادند.

هر چند بعضی رابطه علیرغم وجود تفاوت در الویتها همچنان بخوبی پیش میروند، اما اغلب در دراز مدت این مسئله به رابطه صدمه میزند. اینکه شما مقداری از وقت خود در روز، در هفته، و بطور کلی در زندگی، را به همسر خود اختصاص دهید یکی از عناصر اصلی در یک رابطه خوب است. اگر یکی از طرفین دوست داشته باشد تمام آخر هفته را استراحت کند و تلویزیون ببیند، در حالیکه دیگری دوست دارد دوچرخه سواری کند و گردش کند، هر دو طرف احساس بدی خواهند داشت. معمولا در سالهای اولیه که زن و شوهر گرفتار بزرگ کردن بچه هستند و سرشان بسیار شلوغ است، این مسئله ممکن است بروز چندانی نداشته باشد، اما در طول زمان این مسئله میتواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود. "مارتی" که مدیر یک شرکت حمل و نقل است میگوید:


"بهترین کاری که من و همسر دومم مشترکا انجام میدهیم گردش و تفریح کردن است، مثل دو دوست. همسر اولم دائم دوست داشت جاهای جدید را ببیند و کارهای جدید بکند، طوری که من احساس میکردم با هم بودن برای او ارزشی ندارد. شاید تقصیر او نباشد، ولی به هر حال اینکه همسر دومم دوست دارد با من وقت صرف کند یکی از بزرگترین شادیهای زندگی من است."

سئوال: من و همسرم خیلی خوب میتوانیم با هم در مورد موضوعات مختلف صحبت کنیم.

سئوال: ما در برخورد و حل تفاوتهایمان خلاقیت بخرج میدهیم.

ادامه دارد ....


منبع: سایت روانشناسی امروز
http://www.psychologytoday.com/articles/index.php?term=pto-2576.html&fromMod=popular_relationships