به چیزی بیشتر از عشق نیاز است (قسمت اول)
چه چیز باعث دوام یک رابطه عاشقانه است؟ اهمیت گوش دادن به یکدیگر، همکاری، و انعطاف پذیری

نویسنده: پپر شوارتز


تجربه عشق برای هر فردی منحصر بفرد است. نمیتوان بر پایه احساس عشق میزان موفقیت و دوام یک رابطه در آینده را تعیین کرد. به هر حال، برای هر کدام از ما این سئوال مطرح است که چه عامل و یا عواملی باعث دوام یک رابطه عاشقانه است؟ هرچند عشق را نمیتوان اندازه گیری کرد، ولیکن میتوان به فاکتورهای انتخاب شریک زندگی مناسب به دقت نکاه کرد. تحقیقات نشان میدهد که چندین سازگاری بسیار مهم هستند که بقای یک رابطه را تعیین میکنند.

کشش فراوان بسوی کسی داشتن مثل یک اکسیر است، اما انتخاب شریک زندگی بر اساس منطقی که تحت تاثیر شدید هرمونهای جنسی قرار گرفته چیزی جز یاس، دلشکستگی، و یا حتی فاجعه به همراه نخواهد داشت. ما نباید بگذاریم  احساسات داغ و گذرا ما را گمراه کنند. عشق همه چیز نیست و شما در یک جمع شلوغ و یا با اولین قرار ملاقات نمیتوانید بفهمید که فرد مورد نظرتان را یافته اید یا نه. شاید در موارد بسیار محدود، مثل داستان سیندرلا،بتوان آن یک نفر را در نگاه اول یافت، اما در اکثر موارد چنین اتفاقی نمیفتد. مشکل و خطر اینجاست که وقتی فکر میکنیم که سرنوشت عشق جاودانمان را در مسیر زندگیمان قرار داده، چشمانمان را بر روی هر چیزی که ممکن است خدشه ای بر احساسمان وارد کند میبندیم و حتی مشکلات بزرگ را نادیده میگیریم.

تئوریهایی که عشق را به سرنوشت ربط میدهند نه تنها درست نیستند، بلکه باعث کم کردن ارزش عشق نیز میشوند. وقتی آن کس که فکر میکنید همان یک نفر بوده را از دست میدهید، ممکن است فکر کنید که عشق راستینتان را برای همیشه از دست داده اید و حاضر نیستید به دیگران فرصتی بدهید. بدون شک انتخاب یک فرد مناسب مهمترین تصمیم گیری شماست. مطالعاتی که از سال 1993 شروع شده نشان میدهد که روابط نادرست میتواند تاثیری منفی برای روی بازدهی کاری، سلامت فیزیکی و روانی، احساس امنیت مالی و حتی طول عمر بگذارد. بنابراین چنین تصمیم با اهمیتی چیزی بیشتر از شیدایی و شیفتگی حاصل از ترشح ادرنالین (adrenaline) را میطلبد.

برای اینکه ببینید چگونه عشقی پایدار است، به آنهایی که عشقی پایدار داشته اند و همچنین به آنهایی که در عشق شکست خورده اند بنگرید. دکتر دیوید السن، دکتر دیوید فورنیر، و دکتر جوآن دراک من، 195 سئوال جمع اوری کرده و انها را از 21،501 زوج پرسیده اند. محققین جوابهای زوجهای موفق و جوابهای زوجهایی که از ازدواجشان چندان راضی نبودند را مقایسه کردند و به چندین سئوال کلیدی دست یافتند. اگر میخواهیم دیدی واقع بینانه به عشق داشته باشیم، میتوانیم از تجربه دیگران استفاده کنیم تا احساس عاشقانه مان را ، وقتی که از کششهای اولیه دیگر خبری نیست، همچنان حفظ کنیم.
سئوالات کلیدی دسته اول:

همسرم به حرفهایم گوش میدهد.
همسرم احساس مرا درک میکند.

ادامه دارد.....

منبع: سایت روانشناسی امروز
http://www.psychologytoday.com/articles/index.php?term=pto-2576.html&fromMod=popular_relationships