عشق یک پدر (یک داستان واقعی)

اول داستان را بخوانید و بعد کلیپ ویدیویی را ببینید. 

پسر از پدرش میپرسد: "پدر، با من ماراتن را میدوی؟" و پدر با وجود اینکه عارضه قلبی دارد موافقت میکند. آنها با هم ماراتن را میدوند. پدر همیشه به درخواستهای پسرش جواب مثبت میدهد.  

یک روز پسر از پدرش میپرسد: "پدر با من در مسابقه مرد آهنین شرکت میکنی؟" و پدر باز هم جواب مثبت میدهد. مسابقه مرد آهنین سخت ترین مسابقه ورزشی است. این مسابقه شامل 3.86 کیلومتر شنا در اقیانوس، 180 کیلومتر دوچرخه سواری، و 42 کیلومتر دویدن (معادل یک دو ماراتن) است. پدر و پسر با هم در این مسابقه بزرگ شرکت کردند. برای دیدن این مسابقه از دنبالک زیر استفاده کنید:  

  http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=8cf08faca5dd9ea45513  

 

 

نکته ای که ذکر نشد این است که این پسر معلول است. پدرش او را در قایق میگذارد و  3.86 کیلومتر شنا میکند و قایق را بدنبالش میکشد، پسرش را سوار دوچرخه دو نفره میکند و 180 کیلومتر رکاب میزند و بعد از همه اینها صندلی چرخدار که پسرش روی آن نشسته است را 42 کیلومتر هل میدهد و میدود. همه اینها برای اینکه پسرش لبخندی بزند، همه اینها برای عشق.  

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد این پدر و پسر عبارت ( Rick & Dick Hoyt ) را در اینترنت جستجو کنید. 

 

موفق باشید 

 

-امیر