مصاحبه با خودم

محل تولد: ایران، تهران
سن: سی و چند سال
وضعیت تاهل: متاهل
فرزند: ندارم
رضایت از زندگی خانوادگی: بسیار خوب
مدرک تحصیلی: دکترا
شغل: مهندس پروژه، شاخه طراحی سیستم
رضایت شغلی: خوب
محل اقامت: ایالات متحده
درآمد: در حد کافی
کیفیت زندگی اجتماعی: خوب
رضایت از زندگی: ؟