X
تبلیغات
رایتل
قوانین یک رابطه سالم (قسمت دوم)

سلام

این هم قسمت دوم از مقاله "قوانین یک رابطه سالم" برگرفته از وبسایت روانشناسی امروز.

قسمت اول مقاله "قوانین یک رابطه سالم"

14- اهمیت آراسته بودن را هیچگاه از یاد نبرید.

15- روابط جنصی خوب است، اما صحبتهای صمیمانه مهمتر است. رابطه جنصی آسان است و صمیمت مشکل. صمیمت راستگویی، حرف دل خود را زدن، از نگرانیها، ترسها، غمها و همچنین امیدها و روباهای خود گفتن را میطلبد.

16- عصبانی روز را به پایان نرسانید. کمی مهربانی را امتحان کنید.

17- معذرت بخواهید، معذرت بخواهید و یاز هم معذرت بخواهید. همه اشتباه میکنند. تلاش برای جبران اشتباهات برای یک زندگی زناشویی خوب الزامی است. هر کسی ممکن است دست و پا چلفتی، خنده دار، و یا حتی نیشدار و طعنه آمیز باشد. اما تلاش برای جبران بعد از یک مشاجره، اصل مرکزی برای یک زوج شاد است.

18- وابستگی به یکدیگر تا حدی خوب است. اما وابستگی 100% در واقع دعوت کردن غم و ناراحتی است. ما ، چه مرد و چه زن، همه تا درجه ای به دوستان، همسر، و کسانی که قبولشان داریم وابسته ایم و این ایراد نیست.

19- احترام به خود و ارزش قائل شدن برای خود را همیشه حفظ کنید. اگر خودتان باشید دیگران راحتتر میتوانند شما را دوست داشته باشند و بیشتر دوست دارند با شما باشند. کارهای با ارزش، چه در راه رضای خدا (چه ترجمه ای میکنم من!) و چه در ازای پول، معمولا این احساسها را در افراد تقویت میکنند.

20- علایق خود را به داخل روابطتتان بیاورید و بدینوسیله روابطتتان را قوی کنید. هر بیشتر مشتاق پیشرفت باشید و این اشتیاق را با طرفتان در میان بگذارید، روابطتتان قویتر میشود. انتظار نداشته باشید طرف شما همه ایده آلهای شما را داشته باشد.

21- همکاری، همکاری و همکاری. وظایف را بین خود تقسیم کنید. روابط خوب همیشه دو طرفه هستند و حالت بده-بستون دارند.

22- پذیرای تغییرات ناگهانی باشید.

23- با انرژی باشید و سلامت خود را در نظر بگیرید.

24- در نظر بگیرید که هر رابطه ای بالا و پایین دارد و هیچگاه همیشه در بهترین حالت نخواهد بود. در لحظات سخت زندگی به کمک یکدیگر بشتابید تا روابطتتان قویتر شود.

25- از اشتباهات خود در یک رابطه بد درس بگیرید و ببینید که عقاید و رفتار شما چه تاثیری در آن رابطه داشته. اگر از یک رابطه بد فرار کنید و درس نگیرید، همان اشتباه را با نفر بعدی نیز تکرار خواهید کرد. از تجربیات تلخ بعنوان آینه ای برای بافتن نقاط ضعف خود استفاده کنید و ببینید که شما چه سهمی در آن داشته اید. قبل از اینکه رابطه را عوض کنید خود را عوض کنید.

26- بیاموزید که عشق یک مفهوم مطلق نیست.  اینطور نیست که یا عاشق هستید و یا نیستید. عشق احساسی که بر مبنای اینکه چگونه با یکدیگر رفتار میکنید قوی و ضعیف میشود. اگر راههای جدید برای بهبود رابطه پیدا کنید، احساسات از میان رفته، حتی با شدتی بیشتر از پیش، دوباره بوجود خواهند آمد.