قوانین یک رابطه سالم (قسمت دوم)

سلام

این هم قسمت دوم از مقاله "قوانین یک رابطه سالم" برگرفته از وبسایت روانشناسی امروز.

قسمت اول مقاله "قوانین یک رابطه سالم"

14- اهمیت آراسته بودن را هیچگاه از یاد نبرید.

15- روابط جنصی خوب است، اما صحبتهای صمیمانه مهمتر است. رابطه جنصی آسان است و صمیمت مشکل. صمیمت راستگویی، حرف دل خود را زدن، از نگرانیها، ترسها، غمها و همچنین امیدها و روباهای خود گفتن را میطلبد.

16- عصبانی روز را به پایان نرسانید. کمی مهربانی را امتحان کنید.

17- معذرت بخواهید، معذرت بخواهید و یاز هم معذرت بخواهید. همه اشتباه میکنند. تلاش برای جبران اشتباهات برای یک زندگی زناشویی خوب الزامی است. هر کسی ممکن است دست و پا چلفتی، خنده دار، و یا حتی نیشدار و طعنه آمیز باشد. اما تلاش برای جبران بعد از یک مشاجره، اصل مرکزی برای یک زوج شاد است.

18- وابستگی به یکدیگر تا حدی خوب است. اما وابستگی 100% در واقع دعوت کردن غم و ناراحتی است. ما ، چه مرد و چه زن، همه تا درجه ای به دوستان، همسر، و کسانی که قبولشان داریم وابسته ایم و این ایراد نیست.

19- احترام به خود و ارزش قائل شدن برای خود را همیشه حفظ کنید. اگر خودتان باشید دیگران راحتتر میتوانند شما را دوست داشته باشند و بیشتر دوست دارند با شما باشند. کارهای با ارزش، چه در راه رضای خدا (چه ترجمه ای میکنم من!) و چه در ازای پول، معمولا این احساسها را در افراد تقویت میکنند.

20- علایق خود را به داخل روابطتتان بیاورید و بدینوسیله روابطتتان را قوی کنید. هر بیشتر مشتاق پیشرفت باشید و این اشتیاق را با طرفتان در میان بگذارید، روابطتتان قویتر میشود. انتظار نداشته باشید طرف شما همه ایده آلهای شما را داشته باشد.

21- همکاری، همکاری و همکاری. وظایف را بین خود تقسیم کنید. روابط خوب همیشه دو طرفه هستند و حالت بده-بستون دارند.

22- پذیرای تغییرات ناگهانی باشید.

23- با انرژی باشید و سلامت خود را در نظر بگیرید.

24- در نظر بگیرید که هر رابطه ای بالا و پایین دارد و هیچگاه همیشه در بهترین حالت نخواهد بود. در لحظات سخت زندگی به کمک یکدیگر بشتابید تا روابطتتان قویتر شود.

25- از اشتباهات خود در یک رابطه بد درس بگیرید و ببینید که عقاید و رفتار شما چه تاثیری در آن رابطه داشته. اگر از یک رابطه بد فرار کنید و درس نگیرید، همان اشتباه را با نفر بعدی نیز تکرار خواهید کرد. از تجربیات تلخ بعنوان آینه ای برای بافتن نقاط ضعف خود استفاده کنید و ببینید که شما چه سهمی در آن داشته اید. قبل از اینکه رابطه را عوض کنید خود را عوض کنید.

26- بیاموزید که عشق یک مفهوم مطلق نیست.  اینطور نیست که یا عاشق هستید و یا نیستید. عشق احساسی که بر مبنای اینکه چگونه با یکدیگر رفتار میکنید قوی و ضعیف میشود. اگر راههای جدید برای بهبود رابطه پیدا کنید، احساسات از میان رفته، حتی با شدتی بیشتر از پیش، دوباره بوجود خواهند آمد.