همه جا امن و امان است

سلام به همه دوستان خوب

باید بگم که شهر امن و امان است و زندگی میگذرد. منکه مشغول کار و درس هستم و نرگس هم همینطور.